* verplicht veld
Stelling 1
HR heeft de regie op en is verantwoordelijk voor in-, door- en uitstroom van medewerkers en niet het lijnmanagement. *