Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze nieuwbrief.

Terug

Duurzaam inzetbaar door job crafting

De publieke sector heeft intrinsiek gemotiveerde mensen nodig die ‘slim’ kunnen werken. Dat wil zeggen proactief, efficiënt en zelfsturend. Om dit te realiseren schenken we de laatste jaren veel aandacht aan HRM-thema’s als duurzame inzetbaarheid, proactiviteit, persoonlijke effectiviteit en zelfregulatie. Medewerkers kunnen niet langer passief toekijken, maar ondernemen zelf actie om hun arbeidsmotivatie te vergroten. Daarbij moeten ze wel de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Job crafting speelt hier een belangrijke rol bij.

De Rijksoverheid heeft recent een onderzoek gedaan naar dit thema. Job crafting is geen nieuw begrip voor HRM; er zijn al vele voordelen bekend, zoals het verhogen van de motivatie van medewerkers. Uit het onderzoek van de Rijksoverheid komen nog meer voordelen naar voren.

Job crafting om werk in balans te brengen

Job crafting, letterlijk ‘sleutelen aan je baan’, is kleine aspecten van een functie aanpassen, zodat taken en werkomstandigheden beter aansluiten bij de behoeften, competenties en interesses van een medewerker. Dit wordt op drie manieren gedaan: het craften van taken, de relaties op het werk en cognitief.

Denk aan een betere balans tussen interessante en vervelende taken, meer of minder contact zoeken met bepaalde mensen op het werk en op een positievere manier kijken naar werk. Zo leiden te hoge taakeisen tot stressreacties op lange termijn. Dit leidt vervolgens tot gezondheidsklachten en ziekteverzuim. Zet daar persoonlijke- en werkhulpbronnen tegenover die zorgen dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd raken. Deze hulpbronnen compenseren de ongewenste invloed van taakeisen op stressreacties. Eigenlijk is job crafting het doen van aanpassingen binnen het werk om taakeisen, werkhulpbronnen en individuele behoeften met elkaar in balans te brengen.

Voorspellers en uitkomsten van job crafting

Uit recente studies blijkt dat job crafting vele voordelen heeft. Wanneer medewerkers werk- en persoonlijke hulpbronnen gebruiken en zoeken naar uitdagingen heeft dit een positief effect op hun motivatie in de vorm van tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid. Daarnaast kunnen medewerkers hun person-job fit optimaliseren door het craften van hulpbronnen en taakeisen. Hierdoor gaan ze hun werk als betekenisvoller ervaren. Dit alles heeft weer een positief effect op de creativiteit en prestaties van medewerkers. Wanneer medewerkers hulpbronnen zoeken en hun taakeisen verlagen, ervaren ze minder werkdruk en meer autonomie. Ook weten ze beter om te gaan met organisatieveranderingen.

Job crafting bij Rijksoverheid

Rijksoverheid heeft onderzoek gedaan naar job crafting vanwege de reorganisatie van de afgelopen jaren. Om de arbeidsmotivatie van hun medewerkers te vergroten zijn ze een traject gestart voor het bevorderen van zelfsturend gedrag, het versterken van persoonlijke hulpbronnen en het vergroten van de werkhulpbronnen. Via een interventie kreeg een deel van de medewerkers job crafting trainingen. Zo werd job crafting gedrag gestimuleerd. Uit deze interventie is gebleken dat deze trainingen helpen om het zelfsturend gedrag bij medewerkers te vergroten. Na de training lieten medewerkers meer job crafting gedrag zien. Dit betekent dat ze meer uitdagingen en hulpbronnen zoeken. Ook proberen ze hun taakeisen te verlagen en leerden ze op een positievere manier te kijken naar hun werk.

Het gebruik van hulpbronnen leidde ertoe dat medewerkers meer ontwikkelmogelijkheden zagen, meer autonomie ervaarden en zich meer bewust werden van hun werkomgeving en werkbeleving. Met als resultaat een hoger welzijn, positievere emoties en hogere bevlogenheid bij de medewerkers. Job crafting lijkt dus een effectief HR-instrument. Maar het vereist wel een proactieve houding van medewerkers, waarin leidinggevenden een ondersteunende rol hebben. Zij faciliteren job crafting trainingen en stimuleren hun medewerkers om te reflecteren op hun taakeisen en hulpbronnen. Waar nodig brengt de leidinggevende veranderingen aan. Verder kunnen ze een organisatiecultuur creëren die job crafting toelaat en stimuleert. Medewerkers gaan hierdoor gemotiveerder naar hun werk, wat uiteindelijk een positief effect heeft op de duurzame inzetbaarheid van een organisatie.

Een frisse blik op HRM

Dit artikel is verschenen in de whitepaper ‘Een frisse blik op HRM’, waarin zes jonge HRM-professionals de wereld van HRM door hun eigen bril bekijken. Job crafting, mindfulness, HR Analytics en talentontwikkeling zijn onderwerpen die volgens onze nieuwe lichting HRM-trainees bepalend gaan zijn voor de komende jaren. Download de whitepaper ‘Een frisse blik op HRM’.