Werkgeluk = Purpose & Pleasure

Werk is een bron van voldoening, zingeving en plezier. Het draait om: ‘purpose’ en ‘pleasure’. Mensen werken graag op een plek waar ze het gevoel hebben dat zij én het werk dat ze doen ertoe doet (purpose). En dit willen ze doen met plezier in het werk, door het werk wat ze doen leuk te vinden en het samen met collega’s leuk te hebben (pleasure). 

Werkgeluk krijg je niet cadeau 

Het creëren van werkgelukkige medewerkers is keihard werken, maar de investering dubbel en dwars waard. Tal van onderzoeken wijzen namelijk uit dat werkgelukkige medewerkers langer bij je organisatie blijven werken, minder vaak ziek zijn en minder kans hebben op een burn-out. Daarnaast is de productiviteit van gelukkige organisaties hoger. Daarom is werkgeluk het centrale thema waar we binnen de Driessen Groep in geloven en wat we breed uitdragen. Maar bovenal; zelf ook naar handelen. Als organisatie zijn wij succesvol door de wijze waarop we met onze medewerkers omgaan en de keuzes die we op strategisch, tactisch en operationeel niveau hieromtrent maken. In een simpel werkgeluk model kan onze besturingsfilosofie worden samengevat; ons ‘Goed Bekend model’. 

Aan de slag met het werkgeluk in jouw organisatie?

Met onze inspiratiesessies helpen wij jouw organisatie los te komen van de dagelijkse werkzaamheden om vervolgens met een afstand naar het werken van de organisatie te kijken. ‘Werken aan de winkel, in plaats van werken in de winkel’. Deze inspiratiesessies zijn bedoeld voor directie, HR en leidinggevenden. Vanuit de overtuiging dat werkgelukkige leiders zorgen voor werkgelukkige medewerkers. De inspiratiedagen worden vormgegeven vanuit onze visie op werkgeluk, de manier waarop we naar organisaties kijken en onze ervaringen in de praktijk.

Ik wil geïnspireerd worden

Het werkgelukmodel als medicijn 

Zoals hierboven beschreven staat het werkgeluk van jouw organisatie centraal in onze inspiratiesessie. Om dit te concretiseren maken wij gebruik van het zogenoemde ‘werkgelukmodel’. Dit is een model dat we binnen Driessen Groep gebruiken om uiting te geven aan werkgeluk voor onze organisatie. We focussen ons daarbij op het creëren van een omgeving waarin het gewenste gedrag (werkgeluk) centraal staat. Door niet alleen naar de mensen te kijken, maar ook de omgeving mee te nemen in de keuzes die je als organisatie maakt, is de kans op daadwerkelijk meer werkgeluk voor jouw organisatie groter.  

Wil jij aan de slag met werkgeluk in jouw organisatie?

Maak een afspraak of bel Wendy op 06 - 115 124 13