Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze nieuwbrief.

Terug

Het HRM-ambacht: de visie van junior HRM'ers

Het werkveld verandert, de generatie op de werkvloer verandert en gelukkig de visie op de invulling van HR ook. Het huidige HR is, in onze ogen, niet meer het “P&O” wat men gewend was. Wij, 5 jonge HR-professionals, delen in dit artikel onze visie op HR. Hierin staat verbinding centraal.

HRM-ambacht

Want zoals lijm knutselwerken verbindt, een brug twee eilanden verbindt, of beter nog: zoals boter de ingrediënten onze koffiebar Jan&Koek op de Human Campus bindt, kan HR in onze ogen de wensen van een organisatie verbinden met de behoeften van medewerkers. De verbindende rol van HR kan zorgen dat deze wensen en behoeften samenkomen om zo samen mooie dingen te bereiken binnen een organisatie.

HR: Verleden - Heden - Toekomst

In het verleden was de rol van de HR-afdeling alleen maar administratief. Dit werd vormgegeven als een uitvoerende taak ten behoeve van het management, leidinggevenden of van de medewerkers. Het door de organisatie vastgestelde personeelsbeleid werd door de HR-afdeling uitgevoerd. Kortom, het waren vooral operationele werkzaamheden.

Maar dit beeld blijft voortdurend veranderen. HR gaat in deze zin van operationeel naar een meer strategische positie binnen de organisatie. Door deze positie krijgt HR steeds meer de ruimte om mee te beslissen over beleidsmatige zaken en kunnen uitvoerende taken teruggelegd worden in de lijn. Dit biedt ruimte voor de HR-afdeling om te adviseren en te ondersteunen op het gebied van personeelsbeleid. Want het belang van een goed personeelsbeleid groeit. Het menselijk kapitaal in een organisatie kan alleen optimaal benut worden door aandacht te besteden aan ontwikkeling, verbinding, en persoonlijke behoeften. Waar vroeger weinig tot geen aandacht was voor werkgeluk en persoonlijke ontwikkeling, krijgen deze thema’s nu steeds meer prioriteit. Vanuit onze ervaring worden mede jonge HR-professionals op deze manier opgeleid. In de opleidingen ligt de focus op de rol van HR-businesspartner, waarbij deze zich bevindt op het snijvlak tussen mens en organisatie.

Het is natuurlijk koffiedik kijken als het om de toekomst gaat, maar wij zijn van mening dat het strategische aspect alleen maar belangrijker gaat worden in het HR-werkveld. Daarnaast wordt de invloed van het data gedreven HR steeds groter waardoor mensen en organisatie zich moeten aanpassen. Echter is hierin heel belangrijk dat het menselijke aspect altijd de rode draad binnen het HR-werkveld zal blijven.

Visie

Onze visie op HR kan als volgt worden samengevat. De gehele organisatie zit in de auto onderweg naar haar bestemming, bestaande uit haar doelen en visies. Waar vroeger HR op de achterbank zat en zo nu en dan wat naar de bestuurder (het management) riep, zit HR vanaf nu op de bijrijdersstoel. Vanaf hier kan zij het dashboard zien, meekijken op de navigatie en de radio bedienen om de inzittenden te enthousiasmeren en gelukkig te maken tijdens de reis. Met de ondersteuning vanuit een net andere invalshoek kan HR samen met de bestuurder (het management) keuzes maken om zo de juiste wegen in te slaan en te blijven volgen. Op deze manier kunnen ze door samenwerking de inzittenden naar de juiste bestemming leiden die waarde toevoegt voor iedereen. Dus HRM’ers: ‘shotgun’ je plek!

Onze Kleurgevers: jong talent met een frisse en vernieuwende visie

Waar we soms geneigd zijn om jonge professionals als onervaren te bestempelen, zien we juist ook dat ze anders naar vraagstukken kijken. Onbevangen, fris, innovatief en vernieuwend. Ze geven kleur. Op deze manier lossen ze problemen op, draaien ze snel mee op projecten en helpen ze een achterstand op te lossen. Daarom kiest Reijn al jarenlang voor traineeships met jonge HR-professionals. Lees meer over onze HRM-trainees en wat zij voor jou kunnen betekenen.