Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze nieuwbrief.

Terug

Krijg grip op de mentale gezondheid van jouw medewerkers

Wanneer we denken aan gezonde medewerkers, denken we snel aan hun fysieke gezondheid. Hierdoor hebben we doorgaans weinig aandacht voor de mentale gezondheid van medewerkers, terwijl deze minstens zo belangrijk is. Mentaal gezonde medewerkers staan positiever in het leven, hebben minder last van stress en functioneren beter.

DRIESSENGROEP-REIJN-0237.jpg

Toename van burn-outs

Het aantal burn-outs is nog nooit zo hoog geweest. Met name jongeren tussen de 18 en 24 jaar vormen een kwetsbare groep: uit onderzoek van de internationale zorgverlener Cigna International Health blijkt dat maar liefst 98% van de medewerkers in deze leeftijdscategorie symptomen van een burn-out vertoont. Bovendien blijkt uit cijfers van TNO en het CBS dat de ernst van ervaren burn-outklachten toeneemt. Gemiddeld blijkt dat mentale klachten, zoals stress, angst en somberheid, bij 20% van de werkenden voorkomen.

Het bespreken van mentale klachten met de leidinggevende

Uit onderzoek van Tilburg University blijkt dat een kwart van de werknemers met mentale klachten deze klachten niet met zijn of haar leidinggevende bespreekt. Vaak durven zij dit niet, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Werkgevers missen hierdoor in 25% van de gevallen de kans om medewerkers in een vroeg stadium te helpen, waardoor psychisch verzuim mogelijk voorkomen kan worden. 

Het bespreken van mentale problemen met de werkgever kan een medewerker voordelen bieden, zoals:

 • Het gevoel van steun.
 • Het verbeteren van de werkrelaties.
 • De mogelijkheid om oplossingen te zoeken in de vorm van aanpassingen in het werk.

Signalen van mentale klachten

Mentale klachten zijn niet altijd even goed zichtbaar als fysieke klachten. In de praktijk uiten mentale klachten zich vaak in de vorm van een lagere productiviteit, moeite met veranderingen op de werkvloer of in de werkzaamheden, ontevredenheid en snellere irritatie. Signalen die kunnen wijzen op mentale klachten kunnen als volgt worden gegroepeerd:
 

Denken

 • Besluiteloosheid / piekeren
 • Concentratieproblemen
 • Verstrooid / vergeetachtig
 • Ongeïnteresseerd 
 • Van hak op de tak / niets afmaken
 • Afwezig / prioriteiten verwarren

Emotie

 • Ontevreden / prikkelbaar
 • Onzeker / ongemotiveerd
 • Agressief / desinteresse
 • Lusteloos
 • Wisselende stemmingen
 • Opgejaagd / schuldgevoel

Fysiek

 • Hoofdpijn / nek- of rugpijn
 • Zweten / slecht slapen
 • Maag- en/of darmklachten
 • Vermoeidheid
 • Aankomen / afvallen
 • Hartkloppingen / duizeligheid

Gedrag

 • Snel geïrriteerd / agressief
 • Meer roken / drinken
 • Meer medicijngebruik
 • Snel huilen / vaker ziekmelden
 • Ergeren aan anderen
 • Slecht presteren / kleine ongelukjes

Vaak kunnen combinaties van signalen of aanhoudende signalen duiden op mentale klachten. Wanneer iemand kortdurend enkele signalen uit, hoeft dit dus niet per definitie op mentale klachten te wijzen. Wel is het altijd goed om hier het goede gesprek met medewerkers over te voeren om dit te voorkomen.

Leidinggevende speelt een grote rol

Wanneer je als leidinggevende in verbinding staat met je medewerkers, stelt dit je in staat om alert te zijn op bovengenoemde signalen. Uit het onderzoek van Tilburg University blijkt ook dat 60% van de medewerkers die mentale klachten wél bespreekbaar maken, dit doen omdat ze een goede band hebben met hun leidinggevende. 40% van de medewerkers die mentale klachten normaal gesproken niet bespreekbaar zouden maken, zouden dat mogelijk wel doen als ze een andere leidinggevende hadden. Dit laat zien dat jou rol als leidinggevende van cruciaal belang is in het bespreekbaar maken van mentale klachten en het bevorderen van de mentale gezondheid van jouw medewerkers. Maar hoe pak je deze rol als leidinggevende aan? Hieronder vind je vijf adviezen:

 1. Zorg voor een veilig werkklimaat en een prettige werksfeer waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn. 
 2. Stel je betrokken op. Hierbij horen regelmatige contactmomenten om een vertrouwensband te ontwikkelen. Luister goed, toon begrip, neem signalen altijd serieus, stel open vragen en oordeel en veroordeel niet.
 3. Maak mentale gezondheid bespreekbaar op de werkvloer. Zo creëer je een open cultuur waarin medewerkers open durven te zijn over hun gedachten en gevoelens.
 4. Zorg voor aanpassingen in het werk indien nodig. Bespreek welke taken veel energie kosten en welke werkzaamheden juist energie geven. Zijn er taken die je weg kan nemen of deadlines die je op kan schuiven?
 5. Zoek samen met de medewerker naar de juiste begeleiding. Vraag indien nodig de bedrijfsarts om advies.

Wil je als leidinggevende grip krijgen op de mentale gezondheid van jouw medewerkers, dan is het van essentieel belang om met hen in verbinding te staan. Dit stelt je in staat om signalen van mentale klachten te herkennen en hierover in gesprek te gaan met medewerkers. Uiteraard zijn er ook voordelen voor medewerkers indien zij mentale klachten vroegtijdig met hun leidinggevende bespreken. Wacht niet tot het te laat is!

Aan de slag met de mentale gezondheid van jouw medewerkers?

De HRM-professionals van Reijn kunnen je op verschillende manieren hierbij ondersteunen op interim- of projectbasis of projectondersteuning en/of advies op afroep. Lees meer over onze HRM-expertise of neem contact met ons op.